اخبار

1396/05/02
قابل توجه پژوهشگران متقاضی ارسال بیش از یک مقاله


مشکل ارسال فیش مقاله دوم به بعد برطرف شده است و پژوهشگران گرامی می‌توانند فیش مقاله دوم/سوم خود را ارسال کنند.
لازم به ذکر است که برای ارسال فیش مقاله دوم/سوم، هنگامی که مقاله دوم/سوم خود را آپلود می‌نمایند، در قسمت انتهایی صفحه و در قسمت خدمات و هزینه‌ها، هزینه‌ی مورد نظر خود را با دقت از بین سه گزینه موجود انتخاب نمایند. و سپس از منوی ارسال فیش، فیش مورد نظر را آپلود کنند.
همچنین لازم به ذکر است که هنگام ارسال فیش در قسمت توضیحات، علاوه بر شماره فیش، "مقاله دوم" یا "مقاله سوم" نیز حتما درج شود.
پژوهشگرانی که قصد ارسال مقاله چهارم به بعد را دارند، حتما قبل از ارسال مقالات با دبیرخانه کنفرانس تماس بگیرند.