اخبار

1396/02/05
علاقمندان به ارائه کارگاه آموزشي با مسئول برگزاري کارگاهها تماس بگيرند.


دبیرخانه کنفرانس در نظر دارد تا در تاریخ 30 آبان 1396 اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی نماید، لذا از علاقه‌مندان جهت برگزاری این کارگاه‌ها دعوت می‌شود تا درخواست خود را با مسئول برگزاری کارگاه‌ها مطرح نمایند.